Branding Aalborg

Aalborg's positive særkende kan sammenfattes i fire værdier:

  • Kontraster
  • Højt til himlen
  • Samarbejde
  • Handlekraft

Med baggrund i de fire værdier er dette byens vision:

Aalborg vil være en modpol til den traditionelle storby. Større af hjertet, mindre af omfang - og med højere til himlen. Vi vil dyrke kontrasterne og skabe rum for mangfoldigheden. Gribe verden. Og gennem viden, samarbejde og handlekraft sikre rammerne for et liv i udvikling.

Her kan du se filmen, der i billede og lyd på en tur gennem Aalborg viser byen og illustrerer dens værdier.

Filmen om Aalborg